Åt Riksförbundet Attention har jag illustrerat tre informationsbroschyrer för barn, en om ADHD, en om Asperger och en om Tourette. Materialet förklarar vad diagnoserna innebär och ger barn kunskap och information. Broschyrerna har fem flikar vardera och tanken är att man ska kunna bläddra i materialet utan att behöva läsa det från pärm till pärm.